AST-ALT Karaciğer Fonksiyon Testi

AST ve ALT genellikle karaciğer probleminden şüphelenildiğinde bakılan değerlerdir. Bu enzimi içeren hücreler parçalandığında, enzimi içeride tutacak bir hücre duvarı kalmadığından, enzim kana karışmakta ve kan testinde tespit edilmektedir. Kan testinde yüksek çıkan AST-ALT karaciğer, böbrek, beyin, alyuvar ve kas hasarına işaret edebilir. ALT karaciğer için daha spesifik bir enzimdir. AST-ALT normal çıksa bile karaciğer veya kas hasarı olmuş-bitmiş olabilir, çünkü bu enzimler zamanla kandan atılmaktadır. Yüksek çıkan AST-ALT yakın zamanda veya şu an sürmekte olan hasara işaret eder, geçmiş hasarları göstermekte yetersizdir.

AST

Aspartat transaminaz, aspartat ve a-ketoglutaratın, oksaloasetat ve glutamine çevrilmesinde katalizör görevi görür. Glutamat oksidatif deaminasyon ile amonyum iyonlarına dönüşür ve üre ile atılır. Okzaloasetat ise glukoneogenesis, üre siklusu, aminoasit sentezi, yağ asidi sentezi ve sitrik asit siklusu için kullanılır.

Bulunduğu yerler: Başta karaciğer olmak üzere böbrek, kalp, iskelet kası, beyin ve eritrositlerde bulunur.

Hatta, kardiyak troponinler bulunmadan önce akut miyokardiyal enfraktüslerin teşhisinde dahi kullanılmaktaydı.

Kandaki miktarının artışı karaciğer, böbrek, kalp, iskelet kası ve beyindeki parankim hücrelerinin yıkımını gösterir. Normalde kana çok az miktarda karışırlar, bu dokularda büyük yıkımlar olduğunda kandaki seviyesi artar.

ALT

Alanin transaminaz, L-Alanin aminoasidinin amino gurubunu a-ketoglutarata transferini sağlar. Bu sayede de pirüvat ve L-Glutamat ürünleri ortaya çıkar. Pirüvat, dehidrojenizasyon yoluyla Asetil-CoA’ya veya karboksilasyon yoluyla okzaloasetat’a dönüşür ve krebs siklusuna katılır.

Glutamik asit ise özellikle protein sentezine katılır. Glutamik asit, ALT de olduğu gibi farklı yollardan sentezlenebildiği için esansiyel aminoasit değildir.

ALT, AST’ye göre karaciğer için daha spesifik bir enzimdir. ALT seviyesi normal iken AST yüksek ise sorun karaciğerde değil, AST’de bahsedilen organlarda aranmalıdır.

Bu yazı tamamen bilgilendirme – fikir verme amaçlıdır. Birçok değişken atılıp genel geçer yazılmıştır. Teşhis ve tedavi için kullanılmamalıdır. Şüphelerinizi bizzat muayene olduğunuz hekime danışınız. Karaciğer fonksiyon testinde kullanılan diğer enzimlere yer verilmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir